• 2013-2014 (Εαρινό): Μεταπτυχιακή διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / L.L.P – Erasmus για διδασκαλία
  • 2012-2013 (Εαρινό): Μεταπτυχιακή διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / L.L.P – Erasmus για διδασκαλία
  • 2010-2011 (Εαρινό): Μεταπτυχιακή διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / L.L.P – Erasmus για διδασκαλία
  • 2009-2010 (Εαρινό): Μεταπτυχιακή διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / L.L.P – Erasmus για διδασκαλία